Instalacje odpylania

instalacja odpylaniaProblem ochrony środowiska, a w tym redukcja pylenia w przetwórstwie materiałów sypkich, od początku był jednym z głównych kierunków naszych działań. Począwszy od klasycznych rozwiązań wykorzystujących technikę filtracyjną przeszliśmy do metod skutecznie zwalczających tzw. emisję niezorganizowaną. W rozwiązaniach tych wykorzystujemy dyspersyjne i koagulacyjne właściwości mgły wodnej w środowisku drobnych cząsteczek pyłów. Pył poddany działaniu drobnych cząsteczek wody (10-20 µm) łatwo łączy się ze sobą tworząc większe i cięższe cząsteczki, które tracą tym samym właściwości emisyjne i opadają na główną strugę materiału (np. przesypy taśmociągów). Jednym ze stosowanych rozwiązań jest system redukcji pylenia DUSTEX prod. VSR-GmbH, o którym więcej informacji podano w zakładce „Technologia materiałów sypkich” (produkty VSR-GmbH).

Ta metoda znalazła szczególne zastosowanie w instalacjach spalania węgla i biomasy, jako rozwiązanie, które powoduje ograniczenie zapylenia, obniżając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia mieszanki wybuchowej, a także obniżając ryzyko wystąpienia efektywnego źródła zapłonu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z usługi znajdujących się w galerii.