Instalacje spalania biomasy

instalacja biomasyStarając się realizować światowe tendencje w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz poszerzania udziału tzw. “zielonej energii” w globalnym bilansie energetycznym, nasza firma od paru lat aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących spalania i współspalania biomasy w energetyce zawodowej. W ramach tego zadania wykonujemy kompleksowo “pod klucz” inwestycje zapewniające uzyskanie przez Zamawiającego świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym.

Projekt związany jest z wyposażeniem układu w niezbędne urządzenia umożliwiające rozładunek, transport, separację, magazynowanie i podawanie biomasy do kotłów energetycznych. W celu spełnienia wymogów URE instalacja jest wyposażona w układy kontrolno-pomiarowe mające za zadanie rozliczenie energii pochodzącej ze spalania biomasy w ogólnym bilansie wytworzonej energii. Do takich urządzeń należą m.in. legalizowane wagi biomasy i węgla zainstalowane w jednostce wytwórczej.

Budowane przez nas instalacje spełniają wszystkie wymogi prawne a także eksploatacyjne życzenia Użytkowników. Działają w pełnej automatyce, wyposażone są w najnowsze sterowniki programowalne, a obsługa całych linii realizowana jest za pomocą zwizualizowanych stacji operatorskich.

Dla zapewnienia stałej merytorycznej i naukowej kontroli nad realizowanymi projektami nasza firma na bieżąco współpracuje z takimi uznanymi podmiotami na naszym rynku jak m.in. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energetyki “ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z usługi znajdujących się w galerii.