O firmie

Montorem

Firma „MONTOREM” rozpoczęła działalność w 1990 r. Bazą firmy była kadra projektowo-wykonawcza z dużym doświadczeniem w realizacji inwestycji przemysłowych w energetyce, hutnictwie i przemyśle rafineryjno-chemicznym. Od powstania firmy zrealizowała ona z sukcesem wiele procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, między innymi:

  • remonty kapitalne w generalnym wykonawstwie kotłów OP-230
  • baterię koksowniczą w Hucie im. T. Sendzimira
  • tlenownię w Hucie im. T. Sendzimira
  • prace remontowe w Rafinerii „Trzebinia”
  • i przede wszystkim stałe prace inwestycyjno-modernizacyjne w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych.

Od 2005 r. firma w formule „pod klucz” zrealizowała instalacje współspalania biomasy w 7 elektrowniach i elektrociepłowniach, wszystkie z pozytywnym rezultatem.

Nasze certyfikaty