Projektowanie

Firma wykonuje prace począwszy od koncepcji danej instalacji poprzez inwentaryzację stanu istniejącego, do kompleksowej dokumentacji we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i eksploatację zrealizowanej inwestycji.

Przy opracowywaniu projektów współpracujemy w zakresie merytoryczno-naukowym z IChPW – Zabrze, GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, „Energopomiarem” Gliwice, AGH, Politechniką Krakowską i innymi instytucjami.