DUSTEX ®

Zjawisko dyspersji wodnej w służbie ekologii.

Redukcja pylenia przy pomocy mgły wodnej

dustexDysze ultradźwiękowe, aktywizowane sprężonym powietrzem w specjalnych komorach rezonansowych, rozkładają krople wody na cząsteczki 10-krotnie mniejsze niż w normalnych instalacjach wodnych z dyszami. Tworzy się przez to tzw. mikromgłę. Dzięki tak drobnej strukturze mgły następuje jej bardzo dobra penetracja i wiązanie z cząsteczkami pyłu. Efektywność tego procesu jest tak znaczna, że często 1 litr wody wystarcza dla obniżenia pylenia 1 tony materiału. Niskie ciśnienie dla wody i sprężonego powietrza (do 4 bar) znakomicie ogranicza bieżące koszty eksploatacyjne systemu.
Poprzez zastosowanie specjalistycznych szaf sterowniczych, różnorodność dostępnych dysz i kopuł, a przede wszystkim dzięki doświadczonej i licznej kadrze projektantów i wykonawców, jesteśmy w stanie zagwarantować obniżenie pylenia do wartości obwiązujących w odpowiednich przepisach dotyczących zarówno ochrony środowiska jak i stanowisk pracy.

Standardowe zastosowanie systemu mgłowego DUSTEX to: punkty przesypowe, łamacze, kruszarnie, sita, wywrotnice, usypywanie hałd i załadunek na wagony lub ciężarówki. W większości przypadków można stosunkowo prostymi i niedrogimi metodami uzyskać poziom zawartości pyłów poniżej dopuszczalnych norm i przepisów.

DUSTEX ® – System wodnej dyspersji dla mgłowego obniżenia pyłów przemysłowych

Zalety stosowania dysz mgłowych DUSTEX

  • Redukując ilość wydzielanego pyłu zmniejsza się ryzyko wystąpienia niebezpiecznych stref wybuchowych
  • Mgła wodna zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
  • Nie ma tworzenia szlamu, nie opada wymurówka, bo nie ma gwałtownych zmian jej temperatury
  • Nie ma nadmiaru wody: cała woda optymalnie wyparowuje
  • Większa skuteczność elektrofiltra
  • Prosty montaż, zmienne ustawienie kształtu „maczugi” mgły, szybka konserwacja
  • Wysoka niezawodność dzięki niskim ciśnieniom wody i mniejszemu zużyciu medium.

Używanie zwykłej wody użytkowej. Zbędne są kosztowne urządzenia odpylające.

Zużycie wody i sprężonego powietrza

Są różne rodzaje dysz mgłowych, w których zużycie wody zależne jest od ciśnienia i waha się w granicach 5 – 120 1/h, Ciśnienie wody jest regulowane w granicach 0,3 – 1,5 bar nadciśnienia. Wartości częste to 25 1/h przy 0,5 bar nadciśnienia w przypadku dyszy średniej wielkości.

Zużycie sprężonego powietrza wynosi 5 – 12 Nm3/h w zakresie nadciśnienia 2 – 4 bar.

Praca w zimie

Ogólnie wiadomo, że kropelki mgły o wielkości poniżej 20 µm nie zamarzają. Dotyczy to również metody stosowanej w systemie mgłowym DUSTEX, którą można stosować także w temperaturach minusowych. Niebezpieczeństwo zamarznięcia istnieje tylko w czasie postoju urządzenia, dlatego po zatrzymaniu musi ono zostać automatycznie opróżnione z wody. Podczas pracy szafa sterownicza i rury z wodą muszą być podgrzewane lub izolowane. Dysponujemy materiałami do izolacji i podgrzewania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dotyczących systemu mgłowego Dustex znajdujących się w galerii Dustex.