Instalacje odpylania

Lista zakładów, w których zostały zamontowane systemy odpylania z zastosowaniem mgły wodnej:

 • EC „Kraków” S.A. – sukcesywne wyposażanie kolejnych taśmociągów nawęglania w system odpylania Dustex.
 • KGHM HM „Głogów II” S.A. – transport topników z suszarni do pieca.
 • El. Skawina S.A. – pierwszy przesyp biomasy.
 • JSW KWK „Borynia” – przesypy i sita transportu wegla.
 • PKE S.A. El. Łaziska – przesypy biomasy.
 • EC „Kraków” S.A. – przesypy biomasy.
 • Kopalnia Porfiru „Zalas” Krzeszowice – sortownia kruszywa.
 • Nordkalk sp. z o.o. Kopalnia Kruszywa „Miedzianka” – załadunek kruszywa.
 • EC Będzin S.A. – przesypy biomasy
 • PGE El. Turów S.A. – przesypy biomasy etap I
 • El. Kozienice S.A. – przesypy biomasy etap I
 • PGE El. Opole S.A. – przesypy biomasy w budynku nr 12
 • PGE El. Opole S.A. – przesypy z biopaliwem w bud. nr 10
 • PGE El. Opole S.A. – węzeł załadunku biomasy
 • Dalkia Łódź S.A. EC-4 – załadunek popiołu do samochodów
 • Dalkia Łódź S.A. EC-4 – przesypy z biopaliwem
 • PGE El. „Dolna Odra” – przesypy z biopaliwem
 • VHP EC Siekierki W-wa – przesypy z biomasą
 • EDF El. Rybnik S.A. – przesypy z biopaliwem do bunkrów załadowczych
 • VHP EC Siekierki W-wa – rozbudowa istniejącej instalacji na cały system nawęglania
 • EDF EC Wrocław – przesypy na stacjach S3, S4, S5 i S6.
 • El. Kozienice S.A. – przesypy biomasy etap II
 • EDF EC Kraków S.A. – przesypy taśmociągu TN9
 • PGE El. Turów S.A. – przesypy biomasy etap II
 • EDF EC Kraków – modernizacja istniejącego systemu odpylania na taśmach TN5A,B i TN6A,B
 • KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice – system odpylania w hali magazynowania soli

Przykładowe zdjęcia realizacji

 

Referencje