Dla Akcjonariuszy

Dane rejestrowe: 

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Remontowe Przemysłu “MONTOREM” S.A.
NIP: 6791054922
Regon: 351034352
KRS: 0000126739  ODPIS KRS 

Kapitał zakładowy: 500 000 PLN wpłacony w całości

 

  1. UCHWAŁA Nr. 14

Zarząd spółki P.I.R.P. MONTOREM S.A. informuje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27.06.2019 w sprawie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki.