Technologia materiałów sypkich

Od kilku lat nasza firma prowadzi intensywne działania w zakresie proekologicznych systemów wspomagających szeroko rozumianą technologię materiałów sypkich.

Krokiem w tym kierunku było podpisanie umowy o Generalnym Przedstawicielstwie w Polsce z niemiecką firmą VSR-Industrietechnik GmbH – jednym ze światowych liderów produkujących urządzenia i instalacje wykorzystywane w tej branży. Systemy te znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach na całym świecie i w chwili obecnej są praktycznie standardem zarówno w nowo powstających jak i modernizowanych zakładach tego typu. Wdrożenie tych rozwiązań gwarantuje:

  • Ochronę środowiska – obniżenie pylenia w ciągach technologicznych zapewnia poprawę warunków panujących w zakładzie pracy, zmniejszenie ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej, a także ogólną poprawę stanu środowiska zewnętrznego.
  • Poprawę warunków BHP na stanowisku pracy – zastosowanie uznanych rozwiązań światowych liderów w tej dziedzinie, zapewnia wzrost poziomu technologicznego firmy, a co za tym idzie znaczącą poprawę warunków BHP w zakładzie pracy.
  • Oszczędności surowców – niedopuszczanie do odkładania się w instalacjach resztek surowców powoduje istotne oszczędności w ogólnym zużyciu materiałów.

Główny asortyment oferowanych produktów

VSR – Blaster ® – system armatek powietrznych automatycznie usuwających zatkania i narosty materiałów sypkich.Podstawowy zakres zastosowania:

  • usuwanie tworzących się kominów i mostków w lejach, silosach, bunkrach, składowiskach hałd itp.
  • usuwanie przyrostów i pozostałości materiałów w instalacjach rurowych, wymiennikach ciepła i filtrach odśrodkowych.
  • możliwość pracy układów w zakładach cementowych, wapienniczych, kopalniach, elektrowniach i elektrociepłowniach (również w zakresie wysokich temperatur – ponad 1100 o C temp. medium)

więcej o Blaster ® »

Dustex ® – system redukcji pylenia materiałów sypkich wykorzystujący fizyko-chemiczne właściwości mgły wodnej (zjawisko dyspersji i koagulacji cząstek). Rozwiązanie to jest szczególnie skuteczne do zwalczania zapylenia w instalacjach przemysłowych pracujących w zakładach kruszenia, rozdrabniania, sortowania, ładowania oraz usypywania hałd z różnych surowców mineralnych, rud, węgla, biomasy itp. System ten polecamy zwłaszcza tam, gdzie stosowanie tradycyjnego odpylania przy pomocy filtrów tkaninowych jest trudne, kosztowne a często mało skuteczne lub niewykonalne. Ważną zaletą tej instalacji jest możliwość używania jej także w zimie, ponieważ mgła nie zamarza.

więcej o Dustex ® »

Oprócz przedstawionych wyżej urządzeń, zachęcamy także do zwrócenia uwagi na inne produkty oferowane przez nasze Przedstawicielstwo takie jak:

  • CAREX ® – systemy uszczelnień przenośników taśmowych,
  • VIBREX ® – zgarniacze przenośników taśmowych,
  • LINEX ® – rolki centrujące do przenośników taśmowych.

W przypadku zainteresowania którymś z powyższych tematów chętnie udzielimy bliższych informacji.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe rozwiązanie danego problemu. Przygotowujemy projekt, realizujemy dostawę urządzeń, wykonujemy montaż, rozruch, szkolenie obsługi oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania oraz nowatorskie sposoby realizacji i finansowania kontraktów pozwolą na nawiązanie bliższej współpracy między naszymi firmami, do czego Państwa serdecznie namawiamy i zapraszamy.