Wybrane realizacje

zasyp biomasy

Wymienione obok cztery główne tematy, obrazują główne dziedziny naszej działalności. Ze zrozumiałych względów zawierają one jedynie niewielki wycinek historii dokonań firmy. Zamieszczone tam zdjęcia i teksty służą przede wszystkim pokazaniu szerokiego wachlarza naszych Klientów oraz wielkości i złożoności realizowanych projektów. Fachowość i mobilność kadry inżynieryjno-technicznej pozwala nam bardzo szybko reagować na bieżące wyzwania rynku i błyskawicznie dostosowywać ofertę do aktualnych potrzeb Kontrahentów.