CAREX ®

CarexCAREX ® – System segmentowego bloku do uszczelniania zsypów przeładowczych

Ten niezwykle poręczny system służy do bocznego i czołowego uszczelniania zsypów przeładunkowych na taśmociągach.

Przy krawędzi dolnej zsypu są przyspawane lub przykręcane kolejno na siebie zachodzące płyty podtrzymujące. Pojedyncze, segmentowe bloki z gumy lub materiału sztucznego są poprzez swoje płyty dociskowe tak wyregulowane, że praktycznie eliminują występowanie pylących szczelin w przesypie.

W trakcie eksploatacji zużywające się bloki mogą być na bieżąco nastawiane przy pomocy zwykłego młotka.

CAREX – wielkości standardowe:

  • Płyty podtrzymujące: długość = 1000 mm, wysokość = 150 mm
  • Bloki: szerokość = 200 mm, wysokość = 200 mm, grubość = 18 mm