Remonty w energetyce

Wybrane realizacje usługi:

 • prace na elektrofiltrze nr 2 – Elektrociepłownia KRAKÓW S.A. na zlecenie BUDIMEX-DROMEX S.A.
 • kapitalny remont pompy wody obiegowej El. Skawina S.A.
 • wykonanie „pod klucz” wraz z projektowaniem instalacji tłumików hałasu na zaworach bezpieczeństwa i rozprężaczach  El. Skawina S.A.
 • projektowanie wraz z wykonaniem i uruchomieniem instalacji areacji zbiorników pyłu filtrów pulsacyjnych – szt. 9 BOT Opole S.A.
 • prace modernizacyjne i izolacyjne turbozespołu TG 7 wraz z aparaturą i rurociągami na terenie El. Skawina dla Zakładów Remontowych Energetyki Katowice
 • modernizacja i remont kapitalny pompy wody obiegowej nr 2 oraz sita obrotowego Elektrownia Skawina S.A.
 • wymiana dwóch odcinków rurociągu wody chłodzącej Ø 2400 wraz z demontażem zasuwy Elektrownia Skawina S.A.
 • prace modernizacyjne i remontowe aparatów urządzeń i instalacji na terenie Elektrowni Skawina S.A.
 • remont kapitalny wywrotnicy wagonowej produkcji FAMAK – El. Skawina S.A.
 • wykonanie przekładek instalacji C.O. ø 219 dla potrzeb IOS Elektrownia Skawina S.A.
 • wykonanie kompletnych izolacji termicznych instalacji odsiarczania – Elektrownia Skawina S.A.

Przykładowe zdjęcia realizacji